تحسین ابراھیم دوسکی دگەل مە سویار بە 7 _ چار ھێجەت. دگەل مە سویار بە ( 7 ) _ چار ھێجەت.


 کومــێتــدان لسـه‌ر بابــه تـی

کومــێتــدان لسـه‌ر بابــه تـی