جهێت پێغەمبەرێ مە (ﷺ) تێدا کریە گری

 
جهێت پێغەمبەرێ مە (ﷺ) تێدا کریە گری1. ئەنەسێ کورێ مالکی دبێژیت روژەکێ ئەم دگەل پێغەمبەری  بووین ، ابراهیمێ کورێ پێغەمبەری (ﷺ) یێ دسەکەراتێت مرنێدا ، دبێژیت پێغەمبەری(ﷺ) ابراهیم دا بەر سینگێ خو و ماچی کر و هەر بهێن دکرێ و ماچی دکر ، دبێژیت پشتی هینگێ سەکەراتێت وی دژواربوون و نیشانێت مرنێ لسەر دیاربوون و لەشێ وی و پێت وی سست بوون ، دبێژیت پێغەمبەری(ﷺ) وێ گاڤێ دزانی روحا ابراهیمی یا ژ لەشی دەردکەڤیت لەوا چاڤێت وی تژی روندك بوون و پێدا هاتنە خوار.


عبدالرحمن کورێ عەوفی دبێژیت: دەمێ من روندکێن زەلالێن پێغەمبەری(ﷺ) دیتین من گوتێ ما توژی دکەیە گری؟ گوتە من یا عبدالرحمن ئەڤە روندکێت دلوڤانیێ نە ، پشتی هینگێ دبێژیت من بەرێ خو دایێ هەر روندکێت وی یێن دهێنە خوارێ دزانی من دڤێت بێژمێ یا پێغەمبەری خودێ (ﷺ) تو ژ هندێ مەزنتری تو بکەیە گری بو مرنا کەسەکی ، گوت گوتە من چاڤ دێ روندکا کەن و دل دێ پێ بخەم کەڤیت ، بەلێ ئەم وێ نابێژین ئیلا یا خودێ پێ ژمە رازی بیت واللە ی یا ابراهیم هێلانا تە بو مە گەلەك یا گرانە.2. عبداللە کورێ مەسعودی خودێ ژێ رازی بیت دبێژیت دغەزوەکێ دا ئەز نیڤ شەڤ ژ خەو رابوم بەرێ خو ددەمێ پێغەمبەری(ﷺ) لجهێ خو نینە ، گوت ئەز زڤریمە لایێ دی ئەبوبەکر و عمر ژی لجهێ خو نینن ، من گوت بخودێ تشتەکێ مەزن یێ چێبووی ، دبێژت ئەز ژناڤ لەشکەری دەرکەفتم بەرێ خو ددەمێ چرایەك ل وێڤە یێ هەلە ، ئەز چوم بەرێ خو ددەمێ پێغەمبەری(ﷺ) یێ ب دەستێت خو زیارەتەکێ دکولیت و ئەبوبەکر و عمر ژی ل هنداڤ دراوەستیاینە ، گوت من گوتە هەردووکا یا خودێ ژهەوە رازی هوین چەوا دهێلن پێغەمبەری(ﷺ) شول بکەت و هوین دراوەستیایی؟ دبێژیت ئیشارەت دا من دگەل پێغەمبەری(ﷺ) باخڤە ، دبێژیت من گوتێ یا پێغەمبەری خودێ (ﷺ)ئەز قوربانی تەبم خێرە ، گوت سەرێ خو بلند کر چاڤێت وی تژی روندکن گوتی برایێ من ئەمرێ خودێ یێ کری (عبداللە ذي البجادین) و دبێژیت پێغەمبەری(ﷺ) دکرە گری هەتا زیارەتێ وی هەمی ب دەستێن خو کولایی ، پشتی هینگێ گوت کا برایێ من بدەنەف من دەمێ ئەبوبەکر و عمر و عبداللە کورێ مەسعودی دا جەنازێ وی بلند کەن پێغەمبەری(ﷺ) گوتێ هوین ب خودێ کەن برایێ من نەئێشینن و دکرە گری ، دبێژیت دەمێ دایە ڤێ پێغەمبەری(ﷺ) ب دەستێت خو کرە دزیارەتی دا ، دەمێ دڤەصارت روندکێت وی دکەفتنە سەر زیارەتێ وی ، و دویماهیێ ژ زیارەتێ وی دەرکەفت و گوت ب خودێ ئەز قەبول ناکەم ئێك زیارەتێ وی ڤەشێریت ژبلی من ئەز دێ ب دەستێن خو ڤەشێرم ، (عبداللە ذي البجادین) ئەو کەس بوو یێ زەنگین دەمێ موسلمان بووی مامێ وی ژمال دەرێخست و رویس ژمال دەرکەفت و ب رێکێ ڤە چوو سەر گویفکەکێ دوو پرتێن گوینیکی دیتن و دخو ئالاندن و وەسا چوبو دەڤ پێغەمبەری(ﷺ)و گەلەك حەژێ دکر و ناڤێ وی کرە(عبداللە ذي البجادین)(خودانێ دوو پرتێن گوینیکی)و هەمی گاڤا دگەل پێغەمبەری(ﷺ) بوو ، مروڤەکێ گەلەك زیرەك و ب تەقوا بوو پتر ژ هەمی صەحابیان.3. عبداللە کورێ عەبباسی دبێژیت دەمێ کچەك ژ کچێت پێغەمبەری(ﷺ) کەفتیە کراسێ مرنێ ، پێغەمبەری(ﷺ) راکرەڤە و دا بەر سینگێ خو و دگڤاشت و دەستێ خو دانا سەر لەشێ وێ ، دبێژیت دەمێ دەیکا ئەیمەنی هاتی و وەسا دیتی کزگریوك کەفتە حەفکا وێ و نەشیا خو بگریت ، دبێژیت پێغەمبەری(ﷺ) لێ زڤری و گوتێ دەیکا ئەیمەنی راستە روندك یێن دئێنە خوار بەلێ یا من نەگریا هەوەیە یا من روندکێت دلوڤانیێ نە.4. دەمێ پیرەیێ (دەستکەفتی) غەزوا حونەین لسەر موسلمانا هاتیە بەلاڤکرن ، پێغەمبەری(ﷺ) بەس دانە مشەختیان (موهاجران) نەدا پشتەڤانان(ئەنصاران)، ئینا پشتەڤان عێجزبوون ، دەمێ دەنگ و باسێن ڤێ عێجزیێ گەهشتینە پێغەمبەری(ﷺ) گازی مەزنێت وان کر ، گوتێ زەلامێت خوە هەمیان بو من ل وێرا هە کوم بکەن ، هەمی کوم بوون ، کەسێ مشەختی نەهاتە دناڤدا بەس پشتەڤان بوون ، پێغەمبەری(ﷺ) چوو دناڤدا و بو ئاخفت :(اشهد ان لا إلە إلا اللە و أشهد أن محمدا رسول اللە) گوتە وان گەلی پشتەڤانان من یا زانی هوین یێن عێجز بوین ژبەر پیرەیێ غەزوا حونەین من یا دایە هندەك مروڤان من دلێت وان ژبەر ئیسلامێ کرین ، گەلی پشتەڤانان ما خودێ نیعمەتا ئیمانێ دگەل هەوە نەکر ، ئەرێ ما قەدرێ هەوە نەگرت چاکترین و جوانترین ناڤ بو هەوە دانا هوین کرنە پشتەڤان ، پشتەڤانێت خودێ و پێغەمبەری(ﷺ)ب خودێ ئەگەر مشەختبوون نەبا ئەز دا خو کەمە ئێك ژ پشتەڤانان ، و ئەگەر خەلك هەمی رێکەکێ بگریت و پشتەڤان رێکەکێ بگرن ئەز دێ وێ رێکێ گرم یا هەوە گرتی ، ئەرێ ما هەوە نەڤێت خەلك بچن بو خو پەز و بزن و حێشتر و چەك و تشتان ببەت  و هوین پێغەمبەرێ خودێ (ﷺ) بو خو ببەن ، دبێژیت دەمێ وەگوتی پشتەڤانان پێکڤە گوت بەلێ ب خودێ یا پێغەمبەرێ خودێ (ﷺ) ئەم درازینە ، دبێژیت پێغەمبەری(ﷺ) گوتێ بەرسڤا من بدەن ئەوا من گوتیە هەوە ، دبێژیت پشتەڤانان گوتێ تو هاتی تە ئەم ژ تاریاتیێ دەرئێخستین و تە ئەم برینە روناهیێ و ئەم لسەر لێڤا ئاگرێ جەهنەمێ بوین و تو هاتی تە ئەم خلاس کرین ، و ئەم دبەرزەبوین ب تە خودێ هیدایەت دامە  لەوا ئەم درازینە ب خودێ وەك خودان و ب ئیسلامێ وەك دین و ب تە وەك پێغەمبەر ، یا پێغەمبەرێ خودێ (ﷺ) تە چ دڤێت بکە ، پێغەمبەری(ﷺ) گوتێ ب خودێ ئەگەر هەوە یا ژڤێ تەعلتر ژی گوتبا من ئەز دا بێژمە هەوە هوین راست دبێژن ، هەوە گوتبا من ما مروڤێت تە .... کەس و کارێت تە تو نەدەرئێخستی  مە تو حەواندی مانە گوتی تو نە پێغەمبەری و مە باوەری بتە ئینا مە تو نەشکاندی مە تو عەزیز کری ، ئەز دا وێ ژهەوە قەبویل کەم و دابێژمە هەوە بەلێ ، پصتەڤانان گوتێ بەلکی کەرەم و منەت هەر یا خودێ و پێغەمبەرێ وی یە (ﷺ) لسەر مە و دبێژیت: پشتەڤانان کرە گری، گریەکا گەلەك دژوار ، پێغەمبەری(ﷺ) دگەل وان کرە گری ، دەمێ دیتی کریە گری کەیفا وان پتر ب پێغەمبەری(ﷺ) هات ژ وی کەلەپیرەی.5. ژ جهێن دی یێن پێغەمبەری (ﷺ) تێدا کریە گری پشتی ئێخسیر ل شەرێ بەدرێ کەفتینە دەستێ موسلمانان ، پێغەمبەری (ﷺ) پرسیارا ئەبوبەکری کر و گوتێ تو بێژی چ ال ڤان ئێخسیران بکەین ئەبوبەکر یێ دل نازك بوو، گوت یا پێغەمبەری (ﷺ) هەمی پسمام ق کور خالێت مەنە ئەز دبێژم بومە بەسەلەکێ ژێ وەرگرە دێ بومە بیتە هاریکاری چەکی بو خو پێ بکرین و بەلکی خودێ وان راستە رێ بکەت و پشتی هینگێ گوتە عومەری تو چ دبێژی یا عومەر ، عومەری گوت: ب خودێ ئەز دگەل ئاخفتنا ئەبوبەکری نینم ئەز یێ دگەل وێ چەندێ ڤان ئەم یێن دەرێخستین و مالێت مە یێن سوتین و ئەڤە یێت هاتینە کوشتنا مە و ئەڤە بو چ تشتا نوهاتینە ئیللا بو براندنا مە لەوا ئەز هەژی چ نابینم ئیللا بێنە کوشتن ، هەر ئێك ژمە مروڤێ وی بدە ڤێ و بێژێ تو ب خو ب شیری خو بکوژە، ئەڤە هومی کەنکەنێت کوفرێ نە هندی ئەڤە هەبن دێ هەر شەر هێتەکرن ، پێغەمبەری (ﷺ) بوچونا ئەبوبەکری وەرگرت و عومەر دبێژیت عاقلێ پێغەمبەری (ﷺ) ژبوچونا من نەبری ، پشتی روژا دووێ ب سەردا هاتی عومەر دبێژیت: ئەز چوم بەرێ خو ددەمێ پێغەمبەر(ﷺ) و ئەبوبەکر دروینشتینە و یێ دکەنە گری ، دبێژیت من گوتێ یا پێغەمبەرێ خودێ تو و هەڤالێ خو بوچی دکەنە گری، هەکە جهێ گریێ یە دا بکەمە گری ، هەکە نە دا گریا خو بینم چونکی هوین یێت کەنە گری، دبێژیت پێغەمبەری (ﷺ) گوت یا عومەر خودایێ مەزن گازندە یێن ژمە کرین ئەڤ ئایەتە یا هاتیە خوار:( ما کان لنبي أن یکون لە أسری) الأنفال 67


ئانکو: بو چ پێغەمبەران دروست نینە ئێخسیر هەبن و گوت بوچون ل دەف خودایێ مەزن نەیا ئەبوبەکری یە بوچونا عومەری یە و دەمێ عومەر گوهــ ل ڤێ دبیت وەکی دینەکێ لێ دئێت و رێکا خو دگریت و دچیتە دژورڤە ل مالا خو ، مەیسەرە خزمەتکارێ عومەری دبێژیت من دیت عومەر هات وەکی ئێکی های ژخو نەی راست ل دەرگەهی دا و چو دژورڤە و دەرگەهــ ل خو گرت و من دپەنجەرێرا بەرێ خو دایێ عومەر یێ دکەتە گری و یێ دبێژیت:(نە یا عومەر نە یا عومەر دەستێن خو ل ئەردی دان و یێ دبێژیت: تو چەوا رەئیەکێ دبێژی نەوەکی یا پێغەمبەری (ﷺ) ڤێجا خودێ رەئیا تە ژێ بگریت و یا پێغەمبەری (ﷺ) نەگریت هەتا ڤێجا گازندێ ژێ بکەت و هەر دکرە گری.6. ئەسماء كچا عومەیسی ژنکا جەعفەرێ کورێ ئەبو طالبی یە دبێژیت پشتی جەعفەر ئەو دشەرێ  ئوحودێ دا شەهید بووین پێغەمبەر (ﷺ) هاتە مالا مە ، من ژی سەرێت بچویکا یێت شویشتین و یێت زەیت کرین و بێهنا خوش یا لێ کرین و جلکێت لاو یێت کرینە بەر و مە زاد یێ چێکری و ئەم یێ ل هێڤیا جەعفەری کا دێ کەنگی ئێت ، بەری هینگێ ب چەند روژەکا ژ حەبەشێ زڤری بوو ژێ دخەریب بوون ، دبێژیت پێغەمبەر (ﷺ) هاتە دژورڤە دەمێ چاڤێت وی ب بچویکێت من کەفتی دبێژیت گوت کا عەیالێ جەعفەری بو من کومکەن ، من هەمی بو کومکرن، دبێژیت پێغەمبەری (ﷺ) بهێن دکرە وان و ب سەرێ وان ڤە ماچی دکر و روندکێن وی یێن زەلال یێن دئێنە خوار ، دبێژیت وەکی چاڤێت من ب چاڤێت پێغەمبەری (ﷺ) کەفتین و یێ دکەتە گری ، من گوتێ دەیك و بابێت من گوری تەبن تو بوچی دکەیە گری یا پێغەمبەرێ خودێ دیارە تشتەك یێ ب سەرێ جەعفەری و هەڤالێت وی هاتی؟ دبێژیت گوتە من بەلێ ئەو هەمی یێت شەهید بووین ، دبێژیت ئەز رابوم و من کرە قێژی و ژن ل من کومبوون ، دبێژیت چاڤێت پێغەمبەری (ﷺ) تەژی روندك بوون و ب وی رەنگی دەرکەفت و گوتە صەحابیان چاڤێ هەوە ل بچویکێت جەعفەری بیت زادی بو دروست کەن ئەو ب نەخوشیا خوڤە دمژویلن.7. عەبدوللاهێ کورێ عومەری دبێژیت: سەعەدێ کورێ عوبادەی یێ نەساخ بوو(نەساخیا مرنێ) ، دبێژیت پێغەمبەر (ﷺ) هات سەرا دا دگەل عبدالرحمن کورێ عەوفی و عبداللە کورێ مەسعودی و سەعەدێ کورێ ئەبی وەقاسی، دبێژیت دەمێ پێغەمبەر (ﷺ) چویە ژور بەرێ خو دا سەعەدی ، کەس و کارێت وی هەمی پێڤە دمژویلن ، پێغەمبەر (ﷺ) چو هنداڤ سەرێ سەعەدی و بەرێ خو دا سەروچاڤێت وی ، گوتە مروڤێت وی ئەمرێ خودێ یێ کری یێ مری ، مروڤێت وی هەمیا گوتێ نە یا پێغەمبەرێ خودێ ، و پێغەمبەری (ﷺ) بو سەعەدی کرە گری ئینا هەمیان ل وێرێ کرە گری ، پێغەمبەری (ﷺ) گوت هەوە ئاگەهــ ژێ هەیە خودایێ مەزن کەسێ عەزاب نادەت ئەگەر بو مرنێ روندك ب چاڤاندا بهێن و نە بو عێجزییا دلی ، بەلێ ئەگەر مروڤ ب ئەزمانی هندەك ئاخفتنێن نەدروست بێژیت وێ گاڤێ دێ خودایێ مەزن مروڤی عەزاب دەت و مری ژی دئێتە عەزاب دان ب گریا کەس و کارێن وی لسەر.8. عوبەیدێ کورێ عومەیری دبێژیت پشتی پێغەمبەری (ﷺ) ئەمرێ خودێ کری ، شەڤەکێ ئەز چومە دەف عائیشایێ ، من گوتێ کیش جارێ تە دیتیە پێغەمبەر (ﷺ) گەلەك یێ تورە و عێجز؟ بو من بێژە ، دبێژیت بێهنەکێ ما و پشتی هینگێ گوت: شەڤەکێ ژ شەڤان پێغەمبەری (ﷺ) گوتە من عائیشا ئەڤ شەڤە بهێلە ئەز عیبادەتێ خودێ خو بکەم ، دبێژیت من گوتێ یا پێغەمبەرێ خودێ ب خودێ من حەز دکر ئەز ب رەخ تەڤە بم و ئەز ل دەف تە بم و ب خودێ ئەز حەژ وی تشتی دکەم ئەو تشتێ دلێ تە پێ خوش، دبێژیت رابو و چو دەستنڤێژا خو شویشت و هات نڤێژکرن و دەمێ چویە دنڤێژێدا پێغەمبەری (ﷺ) وەسا کرە گری هەتا ریهێت وی تەر بوین و پشتی هینگێ ئاڤا روندکێت وی ب بەر سینگێت وی دا هاتن و تەربوون و بەر پێت وی ژی تەر بوون ، دبێژیت بیلال هات دا بانگ دەت ، بەرێ خو دایێ یێ دکەتە گری ، گوتێ یا پێغەمبەرێ خودێ تو دکەیە گری و خودێ هەمی گونەهێت تە یێت غەفراندین! گوتێ:( أفلا أکون عبدا شکورا)(ما نە عەبدەکێ شکورداربم)، پشتی هینگێ گوتێ ئەڤرو ئایەتەك یا بو من هاتیە خوارێ وەیل و هیلاك بو وان کەسان بن یێ دخوینن و هزرێت خو دڤێ ئایەتێدا نەکەت :(الذین یذکرون اللە قیاما وقعودا و علی جنوبهیم ویتفکرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) آل عمران 191


ئانکو:  ئەوێت راوەستیایی و روینشتی و لسەر تەنشتێ درێژکری ، خودێ دئیننە بیرا خو و زکرێ خودێ دکەن و هزرا خو دچێکرنا ئەرد و ئاسماناندا دکەن و دبێژن: ئەی خودێ تە ژ قەستا چێ نەکرینە ،  پاکی هەر بوتەیە ، ئێدی تو مە ژ ئاگرێ جەهنەمێ بپارێزە.


 

9.  عبداللە کورێ عەباسی دبێژیت: دەمێ عبدالرحمان کورێ مەسعودی چویە بەر دلوڤانیا خودێ پێغەمبەری (ﷺ) وەسا خو ل هنداڤ سەرێ وی دچەماند مروڤی دگوت یێ وەصیەتەکێ لێ دکەت، وەصیەت ل پێغەمبەری (ﷺ) دکر ، پشتی هینگێ دا سەرێ خو بلند کەت، دەمێ جارا ئێکێ سەرێ خو چەماندی و پشتی هینگێ بلند کری چاڤێت پێغەمبەری (ﷺ) تەژی روندك بوون ، جارا دووێ سەرێ خو چەماند و پشتی هینگێ سەرێ خو راکر دکرە گری ، جارا سیێ سەرێ خو چەماند و راکرەڤە نەفەسەکا درێژ کێشا و( عبدالرحمن)ی ژی وەسا نەفەسەکا درێژ کێشا ، پێغەمبەری (ﷺ) زانی ئەوی ل وێرێ ئەمرێ خودێ کر ، پێغەمبەری (ﷺ) گوتێ هێدی هێدی ئەڤە ژ شەیتانییە بێژن(أستغفراللە) دبێژیت: پێغەمبەری (ﷺ) گوتێ خودایێ مەزن رەحمێ ب تە ببەت ئەی عبدالرحمن ، نە تە چ دونیا دگەل خو بر و نە چ دونیا ما ل دەف تە (ئانکو دناڤبەرا هەردووکاندا  تو یێ خودێ بووی).10. بەرائێ کورێ عازبی دبێژیت روژەکێ ئەم ل دەف پێغەمبەری (ﷺ) بوین کومەکا مروڤان ل وێڤە دیت، گوت ئەڤە بو چ کومبوینە؟ گوتێ یا پێغەمبەرێ خودێ ئەڤە یێ قەبرەکێ دکولن ، پێغەمبەر (ﷺ) ب لەز چوو دناڤ وێ کومێدا و چو هنداڤ قەبری و وەسا ل هنداڤ قەبری راوەستیا بەرێ خو دایێ و کەفتە سەر چوکێت خو و خو چەماندە تێدا ، دبێژیت من خو نێزیکی پێغەمبەری (ﷺ) کر کا ئەڤە چ دکەت یان دێ چ کەت، دبێژیت پێغەمبەری (ﷺ) وەسا کرە گری هەتا ئەو ئاخا ل بەر پێت وی روندك تێدا هاتینە خوارێ ، پشتی هینگێ زڤری ، گوتێ:( ئەی گەلی برا بو ڤێ روژێ خو کارکەن و خو بەرهەڤکەن ، ئەڤە ئەو روژە یا دڤێت مروڤ بو بکەت).11. ئەبو هورەیرە دبێژیت: پێغەمبەر (ﷺ) چو سەر زیارەتێ دەیکا خو ، دبێژیت گەلەك بو دەیکا خو کرە گری ، ئەو کەسێت ل دەوروبەرا هەمیان کرە گری ، پشتی هینگێ زڤری و گوت: من دەستویری ژ خودایێ مەزن خواست کو دوعا بو دەیکا خو بکەم خودێ لێ خوش بیت و ل گونەهێت وێ ببوریت دەستویری نەدا من ، من دەستویری ژێ خواست ئەز بچمە بەر زیارەتێ دەیکا خو دەستویری دا من و پشتی هینگێ گوت هوین ژی هەرنە سەرەدانا زیارەتان ، چونکی بیرا مروڤی ب مرنێ دئینن.12. ئوسامە بەحسێ مرنا نەڤیا پێغەمبەری (ﷺ) کچا زەینەبێ دکەت ، دبێژیت : مە هنارتە  ددویف پێغەمبەری (ﷺ) را ، زەینەب دبێژیت: من گوتێ یا پێغەمبەرێ خودێ کچان ئەمرێ خودێ کر ئەم حەز دکەین تو بهێیە دەف مە ، ئوسامە دبێژیت پێغەمبەری (ﷺ) بەرسڤ بو هنارت ، گوتێ:( إن للە ما أخذ و لە ما أعطی وکل عندە بأجل مسمی فلتبصر ولتحتسب)،( هەچیێ خودێ دبەت یێ وییە و یێ خودێ دڤێت یێ ددەت و هەر تشتەکێ ل دەف وی دەمێ خو یێ هەی ، بلا بێهنا خو فرەهــ کەت و بو خو ب خێر بهەژمێریت) ، دبێژیت کچا پێغەمبەری (ﷺ) دا سویندێ تو ب خودێ وەرە دەف مە ، ئینا پێغەمبەر(ﷺ) چوو و سەعەدێ کورێ عوبادەی و مەعازێ کورێ جەبەلی و عوبەیدە کورێ جەراحی و کەعب و زەیدێ کورێ ثابتی و چەند زەلامێن دی دگەل خو برن، ئەو بچویك دا ڤێ وەسا رەق ببوو چەوا تشتەکێ رەق رەق ژێ بهێت وەسا هشك ببوو ، دبێژیت دەمێ پێغەمبەری (ﷺ) لەشێ وێ دیتی وەسا یێ رەق روندك ب چاڤاندا هاتن ، سەعەدی گوتێ: یا پێغەمبەرێ خودێ ئەڤە چیە؟ گوتێ: سەعەد ئەڤە دلوڤانییە خودایێ مەزن یا کریە ددلێ عەبدێن خو دا ، خودێ دلوڤانیێ ب وی دبەت یێ دلوڤانی ددلیدا.13. عبداللە کورێ مەسعودی دبێژیت وەکی زەیدێ کورێ حارثی شەهید بووی ، ئوسامێ کورێ زەیدی زوی ب زوی نەهاتە دەف پێغەمبەری (ﷺ)، پشتی هینگێ ب دەمەکی ژنوی هاتە دەف ، دەمێ ب ژور کەفتی چاڤێت وی تژی روندك بوون، دەمێ پێغەمبەری (ﷺ) وەسا دیتی پێغەمبەری (ﷺ) ژی کرە گری، گوتێ تو نەهاتیە دەف مە و ڤێگاڤێ تو دئێی و مە عێجز دکەی، عبداللە کورێ مەسعودی دبێژیت روژا دی ئوسامە هات پێغەمبەری (ﷺ) ژ دویرڤە گوتێ ب خودێ ئەوا دوهی من ژ تە دیتی ئەڤرو ژی دێ ژتە بینم ، دەمێ نێزیك بووی روندك ب چاڤێن ئوسامەیدا دهاتن پێغەمبەری (ﷺ) دکرە گری.14. عەلی کورێ ئەبو طالب دبێژیت ئەم ل شەرێ بەدرێ گەلەك دکێم بوین ، ل وێ کێمیێ مە بەس سویارەك هەبوو ئەوژی (میقداد)بوو، وێ روژێ ئەم گەلەك دترسیاین و شەڤ ب سەر مەدا هات و ئەم نڤستین کەس نەما نەنڤستی پێغەمبەر (ﷺ) تێ نەبیت ، هەتا بویە سپێدە ل بن دارەکێ  نڤێژ و دوعا دکرن و دکرە گری، و دبێژیت ب بەرەکەتا وان روندك و نڤێژ و دوعایان ئەم سەرکەفتین.15.. عەلی کورێ ئەبو طالب دبێژیت شەڤەکێ ژ شەڤان ئەم دەرکەفتین و ئەم گەلەك دبرسینە و چو دبەر مە نینە  مە ژ برسێ و ترسێ بپارێزیت ، دبێژیت من جلکەکێ هریێ کرە بەر خو و من دستویێ خو دانا و وەکی شویتکەکێ لێ گرێدا دا لەشێ من بشدینیت و چ د مالا من ژی دا نەبوو بخوم و چ د مالا پێغەمبەری (ﷺ) ژی دا نەبوو من گولێ بیت ئەز بچم بخوم ، دبێژیت ئەز ژ باژێری دەرکەفتم ، من دسەر پەرژانیرا بەرێ خو دایێ جوهیەك یێ دناڤ رەزێ خودا گازی من کر و گوت وەرە تە خێرە یا ئەعرابی؟هەکە تە بڤێت هەر سەتلەکێ بدەف من ئەز دێ قەسپەکێ دەمەتە ، دبێژیت دەرگەهــ بو من ڤەکر ، هەر سەتلەك من ددا ڤێ قەسپەك ددا من  ، هەتا تژی مستەکێ بو من کومکرین ، من گوتێ ئەڤە بەسن تێرا من هەنە ئەز زێدەتر شول ناکەم ، دبێژیت من ئەو چەند قەسپە خوارن ئاڤەك ب سەردا کر و هاتمە دەف پێغەمبەری (ﷺ) یێ روینشتیە ل دەف چەند کەسان ل مزگەفتێ ئەز ژی چوم روینشتم ، دبێژیت موسعەبێ کورێ عومەیری هات (موسعەب کورێ ژنکەکا زەنگین بوو ، ئێك بوو ژ زەنگینێت مەکەهێ ، دەیکا وی گەلەك چاڤێ خو ددایێ ، دبێژیت چ جلکێ تازە یێ وان بوو ، چ خوارنا خوش یا وان بوو ، دەمێ موسلمان بووی فەقیر بوو ، هات جلکەکێ بێ سەروبەر یێ ل بەر)، دەمێ پێغەمبەری (ﷺ) ب ڤی رەنگی دیتی ئەو خوشیێت بەرێ تێدا و ڤێ گاڤێ یێ ب چ رەنگە چاڤێت وی تژی روندك بوون و بو کرە گری ، دبێژیت پێغەمبەری (ﷺ) گوتێ: ل دەف هەوە هوین ڤێ گاڤێ چێترن یان هەکو هوین دحال خوش و زەنگین؟ گوت مە گوتێ واللە یا پێغەمبەرێ خودێ وێ روژێ چێترە مە دێ هەمی تشت هەبن، هەما بەس دێ عیبادەتی کەین، گوت پێغەمبەری (ﷺ) گوت: واللە ڤێ گاڤێ بو هەوە چێترە ژ هینگێ.16. عومەرێ کورێ خەطابی خودێ ژێ رازی بیت دبێژیت: ددەمەکێدا جبریل هاتە دەف پێغەمبەری (ﷺ) کو دوی دەمیدا نە دهاتە دەف ، پێغەمبەر  پێشڤە رابوو گوتێ یا جبریل تە خێرە ئەز یێ دبینم رەنگێ تە یێ هاتیە گوهورین! گوت: جبریلی گوت ئەز نە هاتیمە دەف تە هەتا خودایێ مەزن دەستویری دایە من ، گوت خودایێ مەزن کلیلێت جەهنەمێ یێت دینەف من و من یا بەرێ خو دایێ ، ئینا پێغەمبەری (ﷺ) گوتێ یا جبریل بو من بەحسێ جەهنەمێ بکە کا یا چاوایە؟ جبریلی گوت: خودایێ مەزن فەرمان دا جەهنەمێ گەرم بکەت ، دبێژیت ئێکەم ئاگر هلکری هزار سالان هەتا سپی بووی، پشتی هینگێ گوت هلکەنەڤە ئەو ئاگرێ سپی هزار سالێن دی گەرم کر هەتا سور بووی ، خودایێ مەزن گوت هێش زێدەکەن ئینا هزار سالێن دی گەرم کر هەتا رەش بووی ، ڤێجا ئاگرێ جەهنەمێ ئاگرەکێ رەش و تاری یە ، تو چ تشتان تێدا نابینی و ئاگرێ وێ چ جاران نا ڤەمریت ، و گوت: ئەز ب وی کەمە یێ تو ب حەقیێ فرێ کری هەکە هندی کونا دەرزیکێ ژ ئاگرێ جەهنەمێ ڤەبیت هندی لسەر رویێ ئەردی ژ کەلاتیا وی ئاگری هەمیان دێ سوژیت ، و ئەز ب وی کەمە یێ تو ب حەقیێ فرێ کری هەکە جلکێ جەهنەمیا دناڤبەرا ئەردی و ئاسمانی دا بهلاویسن دێ هندی کەسەك لسەر ئەردی هەیە ژ بەرکەلاتیا وی جلکێ جەهنەمیا هەمی دێ سوژن و گوت ئەز ب وی کەمە یێ تو ب حەقیێ فرێ کری ئەگەر ئێك ژوان یێن خزمەتا جەهنەمێ دکەن بێت بەس خو نیشا خەلکێ دونیایێ بدەت  و خەلك بەرێ خو بدەنێ هندی ئێکێ لسەر ئەردی دێ ژ ترسان دا مریت  هندی هند سەروچاڤێت وی دکرێتن و هندی بێهنا وی یا پیسە ، و ئەز ب وی کەمە یێ تو ب حەقیێ فرێ کری ئەگەر زنجیرەکا جەهنەمێ داننە سەر چیایەکێ ژ چیایێن ئەردی دێ ئەو زنجیر دوی چیایی دا چیتە خوارێ هەتا دلایێ دیدا دەردکەڤیت، عومەرێ کورێ خەطابی دبێژیت پێغەمبەری (ﷺ) گوتێ بەسە یا جبریل واللە دلێ من دێ دناڤ لەشێ من دا پەقیت و دێ مرم ، دبێژیت پێغەمبەری (ﷺ) بەرێ خو دا جبریلی یێ دکەتە گری، دبێژیت پێغەمبەری (ﷺ) گوتێ یا جبریل تو دکەیە گری و تە ئەڤ جهێ ب قەدر ل دەف خودێ هەی و تو بەرپرسێ هەمی ملیاکەتان! دبێژیت جبریلی گوتێ: ما بوچی نەکەمە گری ئەزم دڤێت بکەمە گری بەلکی خودایێ مەزن من بپارێزیت ئەز دترسم نەکو ئەو ئەزمونێت (امتحان) ئیناینە درێکا ئبلیسی دا بینیتە درێکا من ژی دا ، مانێ ئەوژی وەکی من دناڤ ملیاکەتاندا بوو بەلکی ئەوا ئینایە درێکا هاروت و ماروتیدا بینیتە درێکا من ژی دا ، دبێژیت پێغەمبەری (ﷺ) بو کرە گری و جبریلی ژی گرە گری ، عومەر دبێژیت: هەردووکان هەر کرە گری هەتا بەرسڤ ژ دەف خودێ بو هاتی (یا جبریل یا موحەممەد من ئەمان دا هەوە هوین بێ ئەمریا خودایێ مەزن ناکەن و هوین وەکی ئبلیسی و هاروت و ماروت ناکەڤنە دوان ئەزمونان دا )، و دبێژیت جبریل بەرف ئاسمانانڤە سەرکەت ، پێغەمبەر ژی (ﷺ) رابو و چوو، دبەر هندەك ئەنصاریان را چوو یێ دکەنن و ترانا دکەن ،پێغەمبەری (ﷺ) گوتێ ئەرێ هوین دکەنە کەنی و جەهنەم یا ل پشت هەوە ب خودێ ئەگەر هوین وێ بزانن یال ئەز دزانم ... هوین دێ گەلەك کێم کەنن  و گەلەك لەنە گری و هەوە چ جارا زادەك یان ڤەخوارنەك ب خوشی نەدخوار و ب خودێ هوین دا دەرکەڤنە کولانان و دا هەوارێت خو گەهیننە خودایێ مەزن یارەبی تو مە ژێ بپارێزی ، عومەر دبێژیت: خودایێ مەزن وەحی بو پێغەمبەری (ﷺ) فرێکر (عەبدێت من بێ هیڤی و ئومێد نوکە من تو یێ فرێ کری تو ب ساناهی بێخی ، من تو نەفرێکری ب زەحمەت بێخی ،و دبێژیت: پشتی هینگێ پێغەمبەری (ﷺ) گوتە صوحابیان (سددوا وقاربوا)).
کومــێتــدان لسـه‌ر بابــه تـی

کومــێتــدان لسـه‌ر بابــه تـی