خێر و بێرێت سلاڤکرنا سەر پێغەمبەری (ﷺ)

 
خێر و بێرێت سلاڤکرنا سەر پێغەمبەری (ﷺ)
1. پێغەمبەر (ﷺ) دبێژیت: یێ سلاڤەکێ بدەتە سەر من خودایێ مەزن دێ بو وی دەهــ خێران نڤێسیت و دێ دەهـ گونەهـان ژێ بەت و دێ دەهــ دەرەجەیان ل بەهەشتێ بلند کەت. 2. سوهەیلێ کورێ سەعەدی دبێژیت: جارەکێ پێغەمبەر (ﷺ) دەرکەفت ،من دیت ئەبو تەلحە چو بەر سینگێ وی و دگەل ئاخفت ،گوتێ دەیک و بابێت من گوری تە ببن ئەی پێغەمبەرێ خودێ ب خودێ ئەزێ دبینم ناڤ چاڤێت تە دگەشن ... پێغەمبەری (ﷺ) گوتێ بەلێ .. گوت جبریل(علیە السلام) یێ هاتیە دەف من و یا گوتی ئەی محمد هەر کەسێ جارەکێ بێژیت (صلى الله عليه وسلم) خودێ دێ دەهــ خێران بو نڤێسیت و دێ دەهــ گونەهان بو ژێ بەت و دەهــ دەرەجەیان ل بەهەشتێ بلند کەت. 3. پێغەمبەر (ﷺ)دبێژیت: نینە دوعایەک بێتەکرن ئیلا دناڤبەرا وێ و ئاسمانی دا پەرژانەک یێ هەی و ئەو پەرژان ئەڤەیە تو بێژی(صلى الله عليه وسلم) و دبێژیت ئەگەر گوت ئەو دوعا دێ قەبویل بیت و دێ بلند بیت و ئەگەر نەگوت دوعا وی قەبویل نابیت. 4. پێغەمبەر (ﷺ) دبێژیت یێ سپێدێ ژخەو رابیت و دەهـــ جاران بێژیت(صلى الله عليه وسلم) و دەمێ شەڤ ب سەردا بێت و دوبارە وەبێژیت شەفاعەتا من دێ بو وی مسوگەر بیت. 5. ئوبەی دبێژیت: پێغەمبەری (ﷺ) دگوت (يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه) ئانکو گەلی خەلکی زکرێ خودێ بکەن هندە وەختێ دونیا هەژاندنێ هات و هندە دێ یا دی ئێت و خراب بیت و ئەڤە مرن هات و یا نێزیکە و ئەڤ مرنە چەندا دژوارە .. ئوبەی دبێژیت: من گوتە پێغەمبەری (ﷺ) ئەز گەلەک سلاڤا ددەمە سەر تە چەند وەختی بو دانم ؟ دبێژیت پێغەمبەری (ﷺ) گوت: هندی تە دڤێت ،دبێژیت من گوتێ چارێکا وەختی ..گوت هندی تەدڤێت ..دبێژیت پێغەمبەری (ﷺ) گوت: ئەگەر تو زێدەکەی هێش باشترە ،دبێژیت من گوتێ نیڤەکاوەختێ خو ،دبێژیت پێغەمبەری (ﷺ) گوت ئەگەر تو زێدەکەی باشترە . من گوتێ وەختێ خو هەمیێ .. دبێژیت: پێغەمبەری (ﷺ) گوت: ئێدی تە چ ئاریشە نامینن و خودێ دێ ل گونەهێت تەژی بوریت. 6. پێغەمبەر (ﷺ) دبێژیت خودایێ مەزن هندە مەلائیکەت یێت هەین ل دونیایێ دگەریێن ئەگەر جهەک دیت هندەک یێ بەحسێ خودێ دکەن دێ گازی ئێک و دوو کەن وەرن ئەڤە زکر یێ ل ڤێرێ هەی و دی ل وێرێ کوم بن .. و دەمێ ئەو مروڤ دوعا دکەن مەلائیکەت دبێژن ئامین و ئەگەر سلاڤ دانە سەر پێغەمبەری (ﷺ) مەلائیکەت ژی دگەل دبێژن(صلى الله عليه وسلم) هەتا ب دویماهیک دئێن مەلائیکەت دێ بێژن خوزیکێت ڤان.. گونەهێت وان هەمی هاتنە ژێبرن. 7. پێغەمبەر (ﷺ) دبێژیت: مزگینی دێ بو مروڤی ئێت دگەل مرنێ ب بەهەشتێ ئەگەر مروڤ ژوان بیت یێ گەلەک سلاڤان بدەتە سەر پێغەمبەری (ﷺ). 8. پێغەمبەر (ﷺ)دبێژیت: یێ ژ هەمیان پتر نێزیکی من ئەوە یێ پتر ژ هەمیان سلاڤان بدەتە سەر من. 9. پێغەمبەر (ﷺ) دبێژیت: من خەونەک دیت روژا قیامەتێ هندەک مروڤ ل سەر پرا سیراتێ یێ خۆ ب چەنگان دخشینن و هندەک جارا یێ دهلنگڤن و هندەک جارا یێ دکەڤن و هندەک جارا یێ خو لسەر زکی دخشینن .. دبێژیت: ئەو سلاڤێت داینە سەر من دێ ئێن و خو دەنە بن چەنگێت وان و دێ بلند کەن و راکەنەڤە سەر پیان و دێ دەستێ وان گرن و ژ تەنگاڤییێت روژا دویماهیکێ قورتالکەن. 10. جابرێ کورێ سەمورەی دبێژیت: ئەم ل دەف پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن بوین زەلامەک هات و گوت: ئەی پێغەمبەرێ خودێ چ تشت هەنە مروڤ دێ پێ نێزیکی خودێ بیت؟ پێغەمبەری (ﷺ) گوت: مروڤەکێ راستگو بە و ئەمانەتی بپارێزە. گوت وی زەلامی گوت یا پێغەمبەرێ خودێ بو مە هێش بێژە دبێژیت پێغەمبەری (ﷺ) گوتێ نڤێژێت شەڤێ بکە(قیام اللیل) و روژێت دوو شەمب و پێنچ شەمبی یێ ب روژی بە ،گوت وی گوت هێش بێژە دبێژیت پێغەمبەری (ﷺ) گوتێ: گەلەک زکری بکە گوتێ هێش بێژە ..دبێژیت پێغەمبەری (ﷺ) گوتێ سلاڤا بدە سەر من هەژاریێ ناهێلیت. 11. پێغەمبەر (ﷺ) دبێژیت: چرویک(بەخیل) نەبەس ئەو کەسە یێ دەستێ خو گرتی و پارا نەدەتە کەسێ بەلکو چرویک ئەوە یێ ناڤێ من ل دەف دئێتە گوتن و سلاڤا نەدەتە سەر من. 12. پێغەمبەر (ﷺ) دبێژیت: ئەو مەجلسا هندەک لێ کوم بن و رابن و نەبێژن(صلى الله عليه وسلم) خودێ دێ وەلێ کەت گەنیاتی و بێهنەکا نەخوش روژا قیامەتێ دێ ژێ ئێت. 13. پێغەمبەر (ﷺ) دبێژیت ئەگەر هەوە تشتەکێ خوە ژبیرکر یان ژی بەرزە کر و هەوە نەزانی کا ل کیرێیە سلاڤا بدەنە سەر من بێژن(صلى الله عليه وسلم) ب ئانەهیا خودێ دێ ئێتە بیرا هەوە.
کومــێتــدان لسـه‌ر بابــه تـی

کومــێتــدان لسـه‌ر بابــه تـی