وەصیەتێن پێغەمبەری (ﷺ) 


وەصیەتێن پێغەمبەری (ﷺ)1. ئەبو ذر خودێ ژێ رازی بیت دبێژیت خوشتڤیێ من پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن وەسیەتا من کر ب خەسلەتێن خێرێ و وەسیەت ل من کر ئەز ژ لومێت مروڤێت لومەکەر نەترسم ئەگەر ئەز وان کریارا بکەم ئەوێن خودێ حەژێ دکەت و وی وەسیەت ل من کر ئەز راستیێ ژی بێژم ئەگەر خو ئەو یا نەخوش ژی بیت. (صححه الالباني) 2. ئەبو هورەیرە خودێ ژێ رازی بیت دبێژیت خوشتڤیێ من پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن وەسیەت ل من کرن ئەوژی ئەز ل هەمی هەیڤا سێ روژیا بگرم و ئەز ل هەمی روژا دوو روکاعەتێن نڤێژا تێشتگەهێ بکەم و ئەز ل هەمی شەڤا نڤێژێت ویتر بکەم ژ بەری ئەز بنڤم. (رواە البخاری و المسلم) 3. ئەبو ذر خودێ ژێ رازی بیت دبێژیت خوشتڤیێ من پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن وەسیەتا من کر ئەز حەژ مروڤێت هەژار و بەلەنگاز بکەم و ئەز خو نێزیکی وان بکەم و وەسیەت ل من کر ئەز مروڤاینیێ بگەهینم ئەگەر مروڤێت من پشتا خو ژی دا من . (رواە الطبرانى ،صححه الالبانى) 4. عبداللە کورێ عمرو کورێ عاص خودێ ژێ رازی بیت دبێژیت موعازێ کورێ جەبەلی دڤیا بچیتە سەفەرەکێ وی گوتە پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن ئەی پێغەمبەرێ خودێ وەسیەتەکێ ل من بکە، پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن گوتێ تو عیبادەتێ خودێ بکە و چ شریکا بو وی دروست نەکە و وی گوتێ بو من زێدە بکە ئەی پێغەمبەرێ خودێ ،پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن گوتێ ئەگەر تە گونەهەک (خەلەتیەک)کر خێرەکێ ژی بکە، وی گوتێ بو من زێدە بکە ئەی پێغەمبەرێ خودێ ،پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن گوتێ یێ راست بە ( فەرمانێت ئاینی بجهــ بینە و خو ژ خرابیا بدە پاش) و بلا رەوشتێ تە باش ببیت. (رواە ابن حبان و حسنە الالبانی) 5. ئەبو ذر خودێ ژێ رازی بیت دبێژیت خوشتڤیێ من پێغەمبەر سلاڤێت خودێ لسەر بن وەسیەت ل من کر ئەز گەلەک بێژم (لا حول ولا قوة إلا بالله) چونکی ئەو خزینەکە ژ خزینێت بەهەشتێ. رواە البخاری و صححه الالبانى6. ئەبو ذر خودێ ژێ رازی بیت دبێژیت من گوتە پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن ئەی پێغەمبەرێ خودێ تو وەسیەتەکێ ل من بکە . وی گوت ئەز وەسیەتا تە دکەم تو تەقوا خودێ بکەی ب بەرزەیی ڤە و ب ئاشکەرایی ڤە و ئەگەر تە خرابیەک (گونەهەک) کر باشییەکێ ژی بکە و تو چ خازخازوکیا ژ چ مروڤا نەکە و تو چ ئەمانەتا نەوەرگرە (ئەگەر تو یێ ژ خو پشت راست نەبی) و تو حوکمداریێ دناڤبەرا دوو مروڤان دا نەکە (ژبەر مەترسییا حوکمداریێ ئەگەر عەدالەت تێدا نەبیت) . ( صحح الجامع) 7. ئەبو هورەیرە خودێ ژێ رازی بیت دبێژیت زەلامەک هاتە دەف پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن و گوتێ ئەی پێغەمبەرێ خودێ وەسیەتەکێ ل من بکە ،پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن گوتێ تورە نەبە .. وی زەلامی هەر داخوازا وەسیەتا دکر و هەر پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن دگوتێ تورە نەبە. ( رواە البخاری) 8. ئەسوەدێ کورێ ئەصرەمی خودێ ژێ رازی بیت دبێژیت من گوتە پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن ئەی پێغەمبەرێ خودێ وەسیەتەکێ ل من بکە، وی گوت دەستێ خو ژ خرابیێ بگرە ، من گوتێ با ئەز چ بگرم ئەگەر ئەز دەستێ خو نەگرم؟ وی گوت ئەزمانێ خو ژ خرابیێ بگرە ،من گوتێ با ئەز چ بگرم ئەگەر ئەز ئەزمانێ خو نەگرم؟ وی گوت تو دەستێ خو نەگەهینە چ تشتا ژبلی خێرێ و تو ب ئەزمانێ خو چ نەبێژە ژ بلی باشیێ. (رواە ابن ابی الدنیا و الطبرانى و البيهقى و صححه الالبانى) 9. سەعیدێ کوری یەزیدێ کورێ ئەزوەری خودێ ژێ رازی بیت دبێژیت پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن گوتە زەلامەکێ ئەز وەسیەتێ لتە دکەم تو وەسا شەرمێ ژ خودێ تعالا بکەی کا چاوا تو شەرمێ ژ مروڤەکێ باش دکەی دناف مللەتێ خو دا . ئانکو مروڤ ل پێش چاڤێت مروڤێ باش خەلەتیا ناکەت و مروڤ بێ ئەمرییا وی ناکەت ژ شەرمێن باشیا وی دا. (صحيح الجامع) 10. جرموزێ کورێ ئەوسی خودێ ژێ رازی بیت دبێژیت پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن گوتە زەلامەکێ  ئەز وەسیەتێ لتە دکەم تو نەعلەتا نەبارینی (خەبەرا نەبێژی و نفرینا نەکەی و خو ژ نەفرەتا بدەیە پاش) . (صحيح الجامع) 11. ئەنەس خودێ ژێ رازی بیت دبێژیت پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن گوتە ژنکەکێ ئەرێ ئەو چ تشتە مەنعا تە دکەت ژ گوهدانا ڤێ وەسیەتا ئەز لتە دکەم؟ کو ئەوژی ل سپێدێ و ئێڤاری تو بو خو ڤی زکری بکەی  (یا حى يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني الي نفسي طرفة عين) . (صحيح الجامع) 12. موعازێ کورێ جەبەلی خودێ ژێ رازی بیت دبێژیت پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن گوتە من یا موعاز ب خودێ ئەز حەشتە دکەم و ئەز وەسیەتێ لتە دکەم تو چ جارا ڤی زکری نەهێلی پشتی تو نڤێژا دکەی ئەوژی (اللهم أعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك) پشتی هەمی نڤێژا بو خو ڤی زکری بکە. (صحيح الجامع)


13. ئەبو سەعیدێ خودری خودێ ژێ رازی بیت دبێژیت پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن گوتە زەلامەکێ ئەز وەسیەتێ لتە دکەم ب تەقوا خودێ تعالا چونکی ئەو سەرێ هەمی کارایە و جیهادێ ژی بکە رەهبانییەتا ئاینێ ئیسلامێ یە و تو زکرێ خودێ تعالا بکە و تو قورئانێ بخوینە چونکی ئەو راحەتا تەیە ل ئاسمانی و خەلک ژی دێ و خەلک ژی دێ مەتحێن تەکەن ژبەر خواندنا وێ. (صحيح الجامع) تێبینی: رەهبانییەت ئانکو ل دەمێ مروڤ ل جیهادێ مروڤ هەمی تشتا ب پشت گوهێ خوڤە دئاڤێژیت و بتنێ خەما مروڤی سەرئێخستنا ئاینی یە. 14. موعازێ کورێ جەبەلی خودێ ژێ رازی بیت گوت پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن ١٠ وەسیەت ل من کرن و گوت :تو چ شریکا بو خودێ دروست نەکە ئەگەر خو تو بهێیە کوشتن و سوتن ، و تو نەگوهداریا دەیک و بابێن خو نەکە ئەگەر خو ئەو فەرمانێ لتە بکەن تو ژناف ئەهل و مالێ خوە بدەرکەڤی ،و تو چ نڤێژێت فەرز ژ قەستا نەهێلە چونکی ئەو مروڤێ نڤێژەکا فەرز ژ قەستا بهێلیت ئەڤە پاراستنا خودێ لسەر وی رابوو ،و تو چ ئارەقێ نەڤەخو چونکی ئارەق سەرێ هەمی فاحیشێ و دەهمەن پیسیێ یە ، و هشیار بی گونەهێ نەکەی چونکی بکرنا گونەهێ کەربژێڤەبوونا خودێ دهێت  و هشیار بی ژ جیهادێ نەرەڤی ئەگەر خو تە دیت ئەو مروڤێن ل دەوروبەرێن تە یێن دهێنە کوشتن ژی و ئەگەر مرنەک بسەر خەلکی دا هات( وەکی طاعونێ یان ئێشەکا ڤەگر) تو خو رابگرە (ئانکو ژ قەدەرێ نەرەڤە) و تو ژ پێچێبونێت خو پارێت خو لسەر ئەهلێ خو سەرف بکە (ئانکو پارا لێ بمەزێخە)و بلا هەیبەتا تە دسەرێ وان دا بیت دا ئەو ب ئەدەب و رەوشت بن و تو وان ژ نەگوهداریا خودێ بترسینە (دا ئەو ببنە ژ مروڤێن تەقوادار) . (رواە احمد و حسنە الالبانی) 15. عومەرێ کورێ خەتابی خودێ ژی رازی بیت گوت پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن گوت ئەز وەسیەتێ ل هەوە دکەم هوین دگەل ئەسحابیێت من دباش بن و دگەل ئەو مروڤێن ل پشتی ئەسحابیان ژی دهێن (دگەل تابعیا)   چێدبیت درەو ژ کیستێ وان بهێتەکرن و بەلاف ببیت و هندەک مروڤ دێ سویندێ خون بێی کەس ژوان بخوازیت ئەو سویندێ بخون و هندەک مروڤ دێ شەهدەییا دەن بێی کەسەک شەهدەییا وان ژێ بخوازیت .. و هەر زەلامەکێ بتنێ بمینیتە دگەل ژنکەکێ ئیلا شەیتان ژی دێ دگەل وان کومبیت (واسواسێ دناف دلێ وان دا کەت) و هوین دئێکگرتی بن وهوین دهشیاربن ژ ژێکڤەبوونێ چونکی چەند مروڤ کومببن (لسەر بوچونەکا خێرێ و ژێکڤە نەبن) شەیتان دویرتر دکەڤیت ژ وان .. و ئەو مروڤێ نیڤەکا بەهەشتێ بڤێت بلا ئەو ژ ئێکگرتنێ دویر نەکەڤیت .. ئەو مروڤێ کەیفا وی بخێرێت وی بهێت و ئەو بخەم بکەڤیت سەرا گونەهێت خو ئەو نیشانا ئیمانێ یە ل دەف وی مروڤی. ( صحيح الجامع)16. ئەبو سەلەمە خودێ ژێ رازی بیت دبێژیت موعازی گوتە پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن ئەی پێغەمبەرێ خودێ تو وەسیەتەکێ ل من بکە .. پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن گوت تو وەسا عیبادەتێ خودێ بکە هەروەکو تو یێ وی دبینی و تو خو ژ مروڤێت مری بهەژمێرە (ئانکو دونیایێ بو خو نەکە بارگرانی و وەکی رێڤنگەکێ بە) و تو بیرا خو ل خودێ بینە ل دەمێ تو بەر و دارا دبینی (ئانکو ل هەمی دەما خودێ ژبیر نەکە) و ئەگەر تە گونەهەک کر خێرەکێ ژی بکە ڤێجا ئەگەر تە گوننەهەک بنهێنی ڤە کر تو خێرەکێ ژی ب نهێنی ڤە بکە و ئەگەر تە گونەهەک ب ئاشکەرایی ڤە کر تو خێرەکێ ژی ب ئاشکەرایی ڤە بکە. ( رواە الطبراني و حسنه الالباني) 17. ئەبو ذر خودێ ژێ رازی بیت دبێژیت من گوتە پێغەمبەری سلاڤێت خودێ لسەر بن ئەی پێغەمبەرێ خودێ تو وەسیەتەکێ ل من بکە .. وی گوت ئەگەر تە گونەهەک کر تو خێرەکێ ژی بکە ئەو گونەهــ نامینیت .. من گوتێ ئەی پێغەمبەرێ خودێ ما پەیڤا (لا الە الا اللە ) ژی ژخێرایە؟ گوت ئەو باشترین خێرە. (رواە احمد و صححه .
کومــێتــدان لسـه‌ر بابــه تـی

کومــێتــدان لسـه‌ر بابــه تـی