تشتێن پێغەمبەری (ﷺ) حەژێ دکر

 


تشتێن پێغەمبەری (ﷺ) حەژێ دکر1. پێغەمبەرێ مە (ﷺ) گەلەک حەژ باوەریێ دکر و دوعا دکرن (اللهم حبب إلينا الإيمان و زينه في قلوبنا) ئانکو: یا خودێ تو ئیمانێ لبەر مە شرین کەی و ددلێت مەدا گەش بکەی. 2. پێغەمبەرێ مە (ﷺ) گەلەک حەژ نڤێژێ دکر و دگوت: من نڤێژ ژ هەمی تشتان خوشتر دڤێت و دگوتە بیلالی رابە بانگ بدە دا رەحەت بین و حەژ وان نڤێژان دکر یێن بەردەوام دکرن ژبلی نڤێژێت فەرز وەکی نڤێژا تێشتگەهێ (صلاة الضحى)، هەروەکی عائیشا دبێژیت: نڤێژا پێغەمبەری (ﷺ)حەژێ دکر ئەو بوو یا بەردەوام دکر خو بلا یا کێم ژی با. 3. پێغەمبەری (ﷺ) گەلەک حەژ وێ چەندێ دکر ئەگەر بانگ هاتبا دان نڤێژا خو بکەت بلا ل کیرێ بیت و نە دڤیا گیرو کەت ،هەر وەکی ئەنەس دبێژیت: هەر دەمێ بانگ هاتبا دان پێغەمبەری (ﷺ) دڤیا زوی نڤێژێ بکەت. 4. پێغەمبەری (ﷺ)دڤیا سوننەتان ل مال بکەت هەروەکی عبداللە کورێ سەعەدی دبێژیت: من گوتە پێغەمبەری (ﷺ) یا پێغەمبەرێ خودێ ئەز نڤێژێ ل مال بکەم چێترە یان ل مزگەفتێ؟ گوت ما تو چ هزر دکەی ، گوت ئەڤە ئێک یا ل مال و ئێک یا ل مزگەفتێ و پێغەمبەری (ﷺ) گوت ما ئەگەر ئەز ل مالا خو بکەم نێزیکترە یان ل مزگەفتێ ، من گوتێ یا پێغەمبەرێ خودێ ل مال بکەی نێزیکترە ، پێغەمبەری (ﷺ)گوت:هندی سوننەتەک هەیە بو من خوشترە ئەز ل مال بکەم و ب خێرترە ژ مزگەفتێ ئیلا نڤێژەکا فەرز بیت ل مزگەفتێ بخێرترە. 5.پێغەمبەری (ﷺ) گەلەک حەژ سوننەتا بەری نڤێژا سپێدێ دکر بەحسێ وان دکەت و دبێژیت: ئەو سوننەت ل دەف من ب بهاتر و شرینترە ژ دونیایێ و هندی تشتەکێ ددونیایێ دا. 6. پێغەمبەری (ﷺ) گەلەک حەژ زکری دکر هەروەکی ئەو ب خو دبێژیت : هەر ژ نڤێژا سپێدێ هەتا روژ دهەلێت ئەز دگەل هندەکان روینمە خوارێ ل دەف من گەلەک مەزنتر و ب خێرترە و ئەز پتر حەژێ دکەم کو ئەز بچم گەردەنا چار عەبدان ئازا کەم و هەروەسا ئەز دگەل هندەکان روینمە خوارێ هەر ژ نڤێژا ئێڤاری هەتا مەغرەب زکری دگەل وان بکەم ل دەف من خوشترە ئەز بچم گەردەنا چار عەبدان ئازاکەم. 7. پێغەمبەری (ﷺ) گەلەک حەژ قورئانێ دکر ب تایبەتی ئێک بخوینیت،هەر وەکی عبداللە کورێ مسعودێ دبێژیت: پێغەمبەری (ﷺ) گوتە من یا عبداللە بو من قورئانێ بخوینە من گوتێ یا پێغەمبەرێ خودێ ئەز بو تە بخوینم و بو تە هاتیە خوارێ ! گوت: ئەز حەز دکەم من ژ غەیری خو گوهــ لێ بیت. 8. پێغەمبەری (ﷺ)گەلەک حەژ جیهادێ و گازیا درێکا خودێ دا دکر هەروەکی پێغەمبەری (ﷺ)دبێژیت: ئەگەر من گران نەکربا لسەر خەلکەکێ دا هەمی ژیانا خو ب دونیایێ ڤە بەم و جیهادێ تێدا کەم ، هەروەسا پێغەمبەری (ﷺ) حەژ شەهادەتێ دکر و دگوت : ئەز شەهیدبم درێکا خودێ دا و خودێ شەهادەتێ ب رسقێ من بکەت و من پر کەیف دێ پێ ئێت ژ هندێ ئەگەر مال و زینەتێن باژێر و گوند و دول و نەهالان هەمیان بدەتە من. 9. پێغەمبەری (ﷺ)گەلەک حەژ وێ چەندێ دکر کو کەس و کارێت خو روژا جەژنێ ببەتە نڤێژا جەژنێ هەر وەکی عبداللە کورێ عەباسی دبێژیت: پێغەمبەری (ﷺ) حەز دکر کەس و کارێت خو روژا جەژنێ ببەتە دەرڤە نڤێژا جەژنێ بکەن. 10. پێغەمبەری (ﷺ) حەژ کومێت موسلمانا دکر هەر وەکی جابرێ کورێ سەمورەی دبێژیت: پێغەمبەر (ﷺ)  هاتە د مزگەفتێ ڤە و ئەم دروینشتینە و هەر ئێک ژمە بو خو یێ ل جهەکێ روینشتی ، پێغەمبەری (ﷺ) گوت: خێرە ئەز هەوە تەرا و بەرا دبینم ، دبێژیت ئەم وەسا تێگەهشتین کو پێغەمبەر (ﷺ) حەژ کومێت موسلمانان دکەت. 11. پێغەمبەری (ﷺ) دهەمی کاراندا گەلەک حەژ دژایەتیا بێ باوەران دکر (مخالفة)و چ جلکێ وان دکرە بەر خو وی ئەو جلک نە دکرێ دا ئێکێ دی کەتێ و وان چاوا سەرێ خو شە دکر وی بەروڤاژی وان شە دکر ،روژا عاشورایێ ئەو ژی ب روژی بوون پێغەمبەری (ﷺ) گوت: ئەگەر ئەز یێ ساخ بم سالا بهێت روژا بەری وێ ژی دێ یێ ب روژی بم دا وەکی وان لێ نەئێت. 12. پێغەمبەری (ﷺ) گەلەک حەژ هەژار و دەربەدەران دکر ئەڤێت دبێژنێ(مسکین) هەروەکی ئێک ژ دوعایێت وی ئەو بوو دگوت:(اللهم إني اسألك فعل الخيرات و ترك المنكرات و حب المسلمين) ئانکو: یارەبی ئەز داخوازێ ژتە دکەم هەر خێرەکا هەبیت تو بەرێ من بدەیێ و هەر خرابیەکا هەبیت تو بەرێ من ژێ وەگێری و یارەبی تو ڤیانا هەژار و دەربەدەران بێخیە دلێ من. 13. پێغەمبەری (ﷺ) گەلەک حەژ رەوشتێ جوان دکر هەروەکی دفەرمودەیەکێ دا دبێژیت: (یێ ژ هەوە هەمیان پتر ئەز حەژێ دکەم ئەوە یێ ژهەوە هەمیان ب رەوشتتر)، هەروەسا دفەرمودەیەکا دی ژی دا دبێژیت: (یێ ژهەوە هەمیان پتر ئەز حەژێ دکەم لسەر دونیایێ و ژ هەمیان نێزیکتر بو من ل بن دونیایێ ئەوە یێ ژ هەمییان ب رەوشتتر). 14. پێغەمبەری (ﷺ) حەژ وی کەسی دکر یێ ئەف رەوشتە ل دەف (صدق الحديث و أداء الأمانة و حسن الجوار) ئانکو: راستگویی و پاراستنا ئەمانەتی و جیرانیا باش . 15. پێغەمبەری (ﷺ) گەلەک حەژ مروڤێت خودێ ترس دکر هەروەکی دگەلەک فەرمودەیاندا بەحس کری.


16. پێغەمبەری (ﷺ) گەلەک حەژ دوو سالوخەتان دکر (الحلم و الأناة)(نەرم و حەلیمی و بێنفرەهی) هەروەکی دبێژیتە (المنذر الاشج)دوو سالوخەت یێن لدەف تە هەین خودێ گەلەک حەژێ دکەت ئەوژی (الحلم و الأناة)(نەرم و حەلیمی و بێنفرەهی)نە. 17. پێغەمبەری (ﷺ) حەژ خەونێت خوش دکر. 18. پێغەمبەری (ﷺ) حەژ وێ چەندێ دکر کو کارێت خو بدەستێ راستێ بکەت هەروەکی عائیشا دبێژیت: (پێغەمبەری (ﷺ)حەز دکر دهەمی کاراندا ب دەستێ راستێ دەستپێبکەت). 19. پێغەمبەری (ﷺ) حەژ ژنێت شەرمین دکر هەروەکی فاتیما کچا عوتبەی هاتی دا بەیعێ بدەتە پێغەمبەری (ﷺ) ،گوتێ دێ بەیعێ دەی بڤی شێوەی هەروەکی خودێ دبێژیت(بەیعێ ژێ وەرگرە کو چ شریکان بو خودێ چێ نەکەن و دەستێ خو درێژ نەکەنە مالێ حەرام و نەکەڤنە د خرابیێدا) ژ شەرماندا دەستێ خو دانا سەر سەرێ خو ... پێغەمبەری (ﷺ) گەلەک کەیف ب شەرمینییا وێ هات هەتا عائیشایێ تێ ئینایە دەر ..عائیشایێ گوتێ هەروەکی تە گەلەک کەیف ب شەرمینییا وێ ژنێ هات؟ گوت: بەلێ شەرمینییا وێ جهێ دلخوشیا مەیە. 20. پێغەمبەری (ﷺ) گەلەک حەژ مەککەهێ و مەدینێ دکر هەروەکی دوعا کرین: (اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد) ئانکو: (یارەبی تو حەژێکرنا مەدینێ بکەیە ددلێ مەدا وەکی تە حەژێکرنا مەککەهێ ئێخستییە دلێ مە و پتر) و دەمێ کافران دەرێخستی دگوتە مەککەهێ تو چەند باژێرەکێ خوش و جوانی ب خودێ ئەز گەلەک حەژ تە دکەم و ب خودێ ئەگەر خەلکێ من ئەز ژناف تە دەرنەئێخستبام من چ ئاخ نەبون ئەز پێ خوە بهاڤێژمە دناڤدا ژبلی ئاخاتە. 21. پێغەمبەری (ﷺ) گەلەک حەژ چیایێ ئوحودێ دکر هەر وەکی بەحسێ ئوحودێ دکەت دبێژیت: چیایێ ئوحودێ چیایەکە حەژ مە دکەت و ئەم ژی حەژێ دکەین ، و دشەرێ ئوحودێ دا گەلەک موسلمان شەهید بوون و چیایێ ئوحودێ هەمی هەژیا و سەحابیان هەست پێ کر هەتا پێغەمبەری (ﷺ) پێ خو لێدایی و گوت: (أثبت أحد فإنما عليك نبي و صديق وشهيدان) یا چیایێ ئوحودێ خو راگرە چونکی پێغەمبەرەک و راستگویەک و دوو شەهید یێ لسەر رویێ تە. 22. پێغەمبەری (ﷺ) گەلەک حەژ بێهنێت خوش دکر و حەژ مسک و عەنبەرا دکر هەروەکی دبێژیت (حبب الي من دنياكم النساء و الطيب و جعلت قرة عيني في الصلاة) ئانکو :ژ دونیا هەوە خودایێ مەزن سێ تشت یێن لبەر من شرین کرین ژن و بێهنێن خوش و نڤێژ یا کریە جهێ رەحەتیا من بیبلکا چاڤێ منە. 23. پێغەمبەری (ﷺ) گەلەک حەژ سیواکی(موسلمان بکاردئینن وەک عیبادەت)دکر( ژدارەکێ دئێتەکرن ناڤێ وێ ئەراکە) و عائیشا دبێژیت: دەمێ دسەکەراتێدا پێغەمبەری (ﷺ) ئەزمانێ وی شکەست بوو دبێژیت (عبدالرحمن) هاتە دژورڤە وسیواک یێ ڤێ و دبێژیت: سەرێ پێغەمبەری (ﷺ)  د کوشا مندا بوو وچاڤێ وی ب سیواکی کەفت من زانی دلێ وی یێ دچیتە سیواکی وچاڤێت وی یێت دچنێ ودبێژیت : من گوتێ یا پێغەمبەرێ خودێ هەر وەکی تە سیواک دڤێت ، دبێژیت سەرێ خو هەژاند، عائیشا دبێژیت من سیواک بو ئینا  وددەڤێ وی یێ پیروز دا و دبێژیت من ل وێرێ زانی پێغەمبەری (ﷺ) گەلەک حەژ سیواکی دکر. 24. پێغەمبەری (ﷺ) حەز دکر هەمی روژا دەمێ روژ ژنیڤا ئاسمانێ دەرباز دبوو دەمێ نیڤرو چار روکاعەتان سوننەت بکەت بەری نڤێژا نیڤرو و پێغەمبەری (ﷺ) دگوت: دەرگەهێن ئاسمانی ل ڤی دەمی دئێنە ڤەکرن و ئەز حەز دکەم کارێت باش دڤی دەمیدا بکەم. 25. پێغەمبەری (ﷺ) حەژ هندە مروڤان دکر وەکی (ئەبو بەکر و عومەر و عوسمان عەلی و سەلمان)ی و دگوتە سەلمانی (سەلمان ئێک ژمەیە یێت بنەمالێ)(اهل البیت) (سلمان منا آل البيت) و هەروەسا گەلەک حەژ ئەنساریا(موسلمانێت خەلکێ مەدینێ) دکر ژبەر هندێ ئەنساریا دگوتێ یا پێغەمبەرێ خودێ ئەگەر ئەم سەرکەفتین دێ زڤریە مەککەهێ؟ گوتێ نە بخودی من یا حەژ هەوە کری و دێ هەر دناف هەوە دا بم و هەروەسا پێغەمبەری (ﷺ) یا حەژ گەلەکێن دی ژی کری.

کومــێتــدان لسـه‌ر بابــه تـی

کومــێتــدان لسـه‌ر بابــه تـی