دەستپێک


 دەستپێک

ب ناڤێ‌ خودایێ‌ مەزن ودلۆڤان ، مرۆڤ دەمێ‌ ل كیتابا خودێ‌ وسوننەتا پێغەمبەری ـ سلاڤ لـێ‌ بن ـ دزڤڕت ودخوینت تێ‌ دئینتە دەر كو ل هژمارەكا نە یا كێم ژ جهان ئەو بەحسێ‌ جەهنەمێ‌ وئاگرێ‌ وێ‌ دكەن ، وبەحسێ‌ وێ‌ عەزابێ‌ دكەن یا بۆ كافر وگونەهكاران ل وێرێ‌ هاتییە ئامادەكرن ، و ل گەلەك جهان ژی خودێ‌ وپێغەمبەرێ‌ وی خودان باوەران ژ ڤـێ‌ جەهنەمێ‌ دترسینن ، ب ڕەنـگـەكـێ‌ وەسا مرۆڤ پسیارەكێ‌ د گەل خۆ دكـەت : ئەرێ‌ بۆچی هندە بەحسێ‌ جەهنەمێ‌ هاتییە كرن ، وبۆچی هندە مرۆڤ ژ ئاگرێ‌ وێ‌ دئێتە ترساندن ؟


د بەرسڤێ‌ دا دێ‌ بێژین : خودێ‌ بۆ هندێ‌ ئەم یێن داین دا ئەم وی بناسین ، وپەرستنا وی بكەین ، و ژ وی بتـرسین وبێ‌ ئەمرییا وی نەكەین ، وپـێـخـەمـەت ب جهئینانا ڤێ‌ ئارمانجێ‌ خودێ‌ گەلەك نیشان ل سەر مەزنییا خـۆ داناینە وئەم پێ‌ ئاگەهدار كـریـنـە ، دا ب ڕێكا وان تەقوا ل نك مە پەیدا بـبت ، وجەهنەم ـ وئـەو نەخۆشی وعەزابا تێدا هەی ـ مەزنـتـرینێ‌ وان نیشانانە ، و ژ بەر كو ئەو ـ د ڤێ‌ ژینا مە یا دنیایێ‌ دا ـ ل بەر مە یا ڤەشارتییە ومە ب چاڤ نەدیتییە ، خودایێ‌ مەزن وپێغەمبەرێ‌ وی وەصف وسالۆخدانێن وێ‌ ب بەرفرەهی بۆ مە داینە ، وئەم ژێ‌ ترساندینە ، دا ئەڤ ترسا هە بۆ مە ببتە پالدەر كو ئەم د ڤێ‌ دنیایێ‌ دا قەستا چاكییێ‌ بكەین ، وكریارێن خۆ یێن چاك بۆ خۆ بكەینە پەرژان د ناڤبەرا خۆ وڤێ‌ جەهنەمێ‌ دا .


ئارمانج ژ ترساندنا ب ئاگری ترساندن خۆ ب خۆ نینە ، نەخێر ! تـرسـانـدنـا ژ جەهنەمێ‌ وئەو رۆندكێن خودان ژ بەر دبارینت ئەگەر ئێكا هند ژ وی چێ‌ نەكەن ئـەو بـبـتـە مـرۆڤەكێ‌ خودایی وبگەهتە مەقاماتێن بلند ، وخـۆ ژ خـۆشییێن دنیایێ‌ یێن بێ‌ بها ودلچوونێن ئەرزان بدەتە پاش ، چو مفا د وێ‌ ترسێ‌ نابت ، وچونكی ترسا ژ خودێ‌ ـ ئەگەر یا دورست بت ـ خودانی ب دورسـتی دگوهۆڕت ومرۆڤەكێ‌ چاك ژێ‌ دورست دكەت زانایەكێ‌ وەكی ( عەبدللاهێ‌ كوڕێ‌ موبارەكی ) دەمێ‌ پسیار ژێ‌ هاتییە كرن : كیژ زەلام چێتـرە ، ئەوێ‌ د ڕێكا خودێ‌ دا هاتییە كوشتـن ، یان ئەوێ‌ پتـر ژ خودێ‌ دترست ؟ وی گۆت : ل نك من ئەوێ‌ پتـر ژ خودێ‌ دترست .


وزانایێن مە یێن بەرێ‌ دگۆتن : مەتەلا وی دلـێ‌ ترسا خودێ‌ تێدا وەكی مەتەلا وێ‌ مالـێ‌یە یا ب خودانێ‌ خۆ ئاڤا بت ، چی گاڤا بێ‌ خودان ما دێ‌ كاڤل بت ، دل ژی هند دێ‌ یێ‌ ئاڤا بت هندی ترسا خودێ‌ تێدا بت ، چی گاڤا ترسا خودێ‌ تێدا نەما دێ‌ كاڤل ، ودل گاڤا كاڤل بوو خودانێ‌ وی د چاڤێن خەلكی دا دێ‌ سار بت ، خەلك نەڤیانا وی دێ‌ هلگرن بێی بزانن بۆچی وان ئەو نەڤێت !


وئـەو مـرۆڤـێ‌ هـنـد تـرسـا خودێ‌ د دلـی دا هەبت حەتا كـو بەرێ‌ وی ژ گــونــەهــێ‌ بـدەتە پاش ، خودێ‌ كەفالەتێ‌ ب بەحەشتێ‌ ددەتە وی ، خودایێ‌ مـەزن د قـورئانێ‌ دا دبێژت :  [ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ] ( الرحمن : 46 ) 


 وزانایێ‌ تابعییان ( موجاهد ) د تەفسیرا ڤێ‌ ئایەتێ‌ دا دبێژت : ئەڤ ئایەتێ‌ هندێ‌ دگەهینت كو خودێ‌ ل سەر هەر نەفسەكێ‌ یێ‌ ڕاوەستایە وكـریـارێن وێ‌ دبینت ، ڤێجا ئەگەر ئێكی ڤیا تشتەكی بكەت ، وخودایێ‌ خۆ ل بـیـرا خۆ ئینا وخۆ ژ وی تشتی دا پاش ئەوی دو بەحەشت بۆ هەنە .


ڤـێـجـا دا كو ئەم پـیـچـەكێ‌ دلێن خۆ ل سەر ترسا ژ خودێ‌ وعەزابا وی ل ئاخرەتێ‌ پەروەردە بكەین ، مە حەزكر چەندەكێ‌ ب بــەرفـرەهــی بـەحسێ‌ جەهنەمێ‌ بكەین ، دا بزانین كانێ‌ یا ب چ سەر وبەرە ، وحـالـێ‌ وان بەخت ڕەشان دێ‌ چ بت ئەوێن ـ ژ بەر كار وكریارێن وان ـ بـەرێ‌ وان بۆ ڤێ‌ جەهنەمێ‌ دئێتە دان.


 وئارمانجا مە ژ ڤێ‌ چەندێ‌ ـ وەكی بەری نوكە ژی مە ئیشارەت دایێ‌ ـ ترساندن بۆ ترساندنێ‌ نینە ، مەخسەدا مە ئەوە ئەڤ ترسە بەرێ‌ مە بدەتە گوهۆڕینێ‌ ، ئەم خۆ بگوهۆڕین ، دەستی ژ بێ‌ ئەمرییا خودێ‌ بكێشین ، وببینە هندەك مرۆڤێن چاك وخێرخواز .. خێرخواز بۆ خۆ وبۆ كەس وكار ومللەتێ‌ خۆ ، وئەڤەیە ئارمانجا دینی یا مەزن .


هیڤییا مە ژ خودایێ‌ مەزن ئەوە هند ترسا خۆ بكەتە د دلێن مە دا كو ئەم پێ‌ بژین ژینەكا سەرفەراز .


تەحسین دۆسکی
دهوك 2006کومــێتــدان لسـه‌ر بابــه تـی

کومــێتــدان لسـه‌ر بابــه تـی